ഓൺപ്ലസ് നോർഡ് വരുന്നു..
POCO M2 Pro സൗജന്യനായി സ്വന്തമാക്കാൻ സുവർണാവസരം !
മോട്ടറോള ഓൺ ഫ്യൂഷൻ + റിവ്യൂ
Xender പകരം ഒരു കിടിലൻ ആപ്പ്
പൊക്കോ x2 റിവ്യൂ
POCO M2 പ്രൊ വന്നു ! ഞെട്ടിക്കുന്ന ഫീച്ചർ
MIUI 12 വരുന്നു.. എങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം